Pravila o privatnosti

prema clanu 13 GDPR

Hvala vam na interesu za naš sajt. Povjerenje svih posjetitelja i kupaca, sigurnost Vaših podataka i zaštita vaše privatnosti od središnjeg su značaja za nas.

Prema vašim osobnim podacima ćemo se stoga odnositi prema nama u skladu s primjenjivim statutarnim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka. Lični podaci su informacije koje se mogu koristiti za učenje vašeg identiteta. Tipični lični podaci uključuju prezime, ime, adresu, broj telefona, IP adresu, kolačiće i e-mail adresu.

Ukoliko pregledate i koristite našu web stranicu ili nam na neki drugi način izričito pružite informacije, obrađujemo podatke koji nam se automatski prenose sa svakim zahtjevom iz vašeg preglednika (pogledajte odeljak “Log data”). Ukoliko nam dobrovoljno pružite lične podatke, obrada će se obavljati isključivo u svrhu zahtjeva ili odgovarajuće narudžbe. Želimo da ukažemo da prenos podataka na internetu nikada ne može biti potpuno zaštićen od pristupa trećih strana.

U sledećem, želimo detaljnije da objasnimo u pojedinačnim sekcijama koje podatke obrađujemo kada i u koju svrhu. Objašnjava kako naše usluge funkcioniraju i kako je osigurana zaštita vaših osobnih podataka.

Ime i adresa kontrolora:

Kontrolor u značenje Opće regulative EU o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti podataka je:

Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Kao davatelj usluga, osobne podatke posjetitelja web stranice možemo obrađivati samo ako je jedan od uslova objašnjenih u nastavku pravna osnova:

 • Ako dobijemo saglasnost ispitanika za obradu ličnih podataka, art. 6 para. 1 upaljen. GDPR kao pravnu osnovu.
 • Za obradu ličnih podataka, koji je neophodan za izvođenje ugovora kojem je ispitanik stranka, art. 6 para. 1 upaljen. b GDPR kao pravna osnova. To se odnosi i na operacije obrade koje su neophodne za provedbu predugovarajućih mjera.
 • Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna da bi se ispunila zakonska obaveza kojoj je naša kompanija podložna, art. 6 para. 1 upaljen. c GDPR kao pravna osnova.
 • U slučaju da vitalni interesi ispitanika ili druge prirodne osobe zahtijevaju obradu ličnih podataka, art. 6 para. 1 upaljen. d GDPR kao pravna osnova.
 • Ukoliko je obrada neophodna za zaštitu legitimnog interesa naše kompanije ili treće stranke i ako interesi, temeljna prava i slobode ispitanika ne nadmašuju prvi pomenuti interes, art. 6 para. 1 upaljen. f GDPR kao pravna osnova za obradu podataka.
Period brisanja podataka i skladištenja

Lični podaci ispitanika će biti izbrisani čim se svrha skladištenja više ne primenjuje.

Skladištenje se može oteći i ako je to bilo obezbjeđeno evropskim ili nacionalnim zakonima ili drugim propisima kojima je podloan kontrolor.

Podaci će biti blokirani ili izbrisani i ako istekne rok skladištenja propisan gorenamenim propisima, osim ako nema potrebe za daljnjim skladištenjem podataka za zaključivanje ili ispunjenje ugovora.

Kontakt

Kada nas kontaktirate (e.B. putem kontakt obrasca, e-maila, telefona ili putem društvenih medija), vaše detalje ćete koristiti za obradu kontakt zahtjeva i njegovog acc-a za obradu. Art. 6 para. 1 upaljen. b) GDPR (socalled pre-contractual measure).

Brišemo zahtjeve ako više nisu potrebni. Pregledamo ovaj zahtjev svake dvije godine. Nadalje, primjenjuju se i statutane obaveze arhivacije.

Pravna osnova

Pravna osnova za obradu ovih podataka su tako zvane predugovarajuće mjere acc. Art. 6 para. 1 upaljen. b) GDPR

Podaci evidencije

Provajder Internet usluga (provajdera) automatski prikuplja “podatke dnevnika” u datotekama evidencije servera.
Podaci dnevnika uključuju sljedeće informacije:

 • Datum i vrijeme odgovarajuće molbe
 • Zatražena internet adresa (URL)
 • URL koji je posjetitelj posjetio odmah prije (referer)
 • Preglednik i jezik koji se koriste
 • Koristi se operativni sistem
 • IP adresa i ime domaćina posjetitelja
 • Status pristupa / http statusni kod
 • Količina podataka prenesenih u svakom slučaju

Prijenos ovih podataka do nas se automatski vodi i ti podaci se ne mogu dodijeliti vašoj osobi s proporcionalnim naporom.

Pravna osnova

Pravni osnov za obradu ovih podataka je naš legitimni interes u skladu sa članom 6( 1)(1)(f) GDPR. f GDPR.

Sečnja se koristi za kontrolu pristupa i praćenja tehničkih procesa i njihove optimizacije. Osim toga, ti podaci se koriste acc. § 76 BDSG za ispitivanje procesa obrade pod aspektima zaštite podataka.
Transfer trećim licima, osim organima za sprovođenje zakona prema sudskom nalogu u slučaju incidenta, ne održava se.

Podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za ostvarivanje svrhe za koju su prikupljeni, ili nakon što je postignut zakonski propisani period brisanja.
Prema tome, nema mogućnosti prigovora od strane korisnika.

Vaša prava

Imate pravo na besplatne informacije o podacima koje smo pohranili o vama i, ako je potrebno, pravo na korekciju, ograničenje obrade ili brisanje ovih podataka. Imate i pravo na prenosivost podataka. Na kraju, imate i pravo da se žalite na obradu vaših ličnih podataka od strane nas nadzornom autoritetu za zaštitu podataka.

Pravo na prigovor

Također želimo da naglasimo da ćete biti odgovorni za buduću obradu Vaših ličnih podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima acc. Art. 21 GDPR u bilo koje vrijeme. Prigovor se može posebno izneti protiv obrade u svrhu direktnog marketinga.

Pravo na prijem informacija

Ako imate bilo kakve pitanja o prikupljanju, obradi ili upotrebi vaših ličnih podataka, za informacije, za korekciju, blokiranje ili brisanje podataka kao i za opozvanu bilo kakvu datu saglasnost ili za prigovor na određenu upotrebu podataka, molimo vas da nas kontaktirate koristeći sljedeću e-mail adresu:

Enkripcija po SSL / TLS

Iz sigurnosnih razloga naša web stranica koristi SSL ili TLS šifriranje. To štiti prenošene podatke i ne mogu ga pročitati treće strane. Možete prepoznati uspješno šifriranje po činjenici da se oznaka protokola u statusnu traku preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i da je tamo vidljiv zatvoreni simbol za zaključavanje.

Web hosting putem 1&1 IONOS SE

Koristimo usluge 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur za web hosting za naše web stranice i zaključili smo ugovor o obradi narudžbi u skladu sa art. 28 GDPR sa 1&1 Internet SE. Dalje informacije možete naći u deklaraciji o zaštiti podataka 1&1 Internet SE pod https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/.

Pravna osnova

Pravni osnov za obradu ovih podataka je naš legitimni interes za rad i održavanje operativne sigurnosti ovih web stranica u skladu sa članom 6. f GDPR.

Google Web fontovi

Koristimo Google web fontove.
Svi fontovi su učitani lokalno.
Nikakvi lični podaci neće biti prosleđeni trećim stranama kada se koriste već ranije naznačeni fontovi.

MailChimp – Newsletter

Koristeći informacije koje su date u ovom odeljku, obavestićemo vas o tome kako su strukturisani registracija, dispečera kao i evaluacija i sadržaj našeg e-mail biltena.

Ukoliko želite da se pretplatite na naš e-mail newsletter i redovno ga čitate, onda je potrebna Vaša registracija sa važećom e-mail adresom i time je potrebna Vaša saglasnost na obradu Vaših ličnih podataka od strane nas. Imajte na umu izjavu o saglasnosti na obrascu za registraciju za bilten.

Za zaštitu od neželjenih bota, mailchimp koristi reCAPTCHA uslugu Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
U ovom kontekstu, imajte na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/intl/de/policies/terms/

Prije slanja biltena, morate nam izričito potvrditi u dijelucalled double opt-in procedure da bismo trebali aktivirati uslugu e-mail newslettera za vas. Ovo radimo da izbjegnemo da se e-mail adrese trećih strana koriste za registracije. U tu svrhu od nas ćete dobiti potvrdu i e-mail autorizacije, s kojim vas molimo da kliknete na link koji se nalazi u ovom e-mailu i tako potvrdite da biste voljeli primiti naš newsletter.

U vezi sa registracijom, pored e-mail adrese, čuvaju se vrijeme registracije, vrijeme potvrde, IP adresa i tekst saglasnosti i mi koristimo e-mail adresu isključivo za isporuku biltena osim ako niste izričito priglasili drugu upotrebu.

Bilter se šalje koristeći MailChimp, platformu za otpremu američke provajdera Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SAD (u daljatelju usluga).

Mali, “nevidljivi” fajlovi (odašiljači) poslani sa biltenom mogu se koristiti za izvršavanje raznih evaluacija kako bi se poboljšale naše ponude. IP adresa, preglednik kao i vrijeme dohvaćanja i otvaranja biltena i ponašanje klikova na linkovima sadržanim u biltenu se biltenu snimaju i statistički ocjenjuju.

Propise o zaštiti podataka davatelja usluga isporuke možete pogledati pod https://mailchimp.com/legal/privacy/ .
Želimo da ukaћemo da postoji moguжnost da se podaci prebace u SAD i obrade od strane ameriиke vlasti. Prema trenutnoj pravnoj situaciji, SAD se smatra nesigurnom trećom zemljom sa nedovoljnim nivoom zaštite podataka.

Trenutno ne postoji acc acc o odluci o adekvatnosti. Art. 45 GDPR.
Međutim, Mailchimp se preduzimao da će poštoti standardne ugovorne klauzule za prijenos osobnih podataka u treće zemlje prema Direktive 2016/679 (Standardne ugovorne klauzule – SCC).

Za više informacija o Standardnim ugovornim klauzulama, molimo posjetite
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de kao i pod https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/ i https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/.

Zaključili smo ugovor o obradi podataka sa mailchimpom u skladu sa ugovorom o obradi narudžbi u skladu sa članom 28 GDPR.

Potvrdu možete otkazati opozijući pristanak. Možete da se odjavite sa biltena u bilo koje vreme. Molimo vas da koristite link koji je naveden u biltenu ili nam pošaljite odgovarajuću e-mail poruku na e-mail adresu koju je odredila odgovorna osoba. Odvojeno opozvanje dispečera ili procjena ponašanja korisnika nažalost nije moguće.

Pravna osnova

Bilten se šalje na osnovu saglasnosti primaoca acc. Art. 6 para. 1 upaljen. a, Art. 7 GDPR u .m § 7 para. 2 No. 3 UWG.

Intercom Messenger

Kako bismo vam mogli ponuditi atraktivnu i ažuрnu komunikaciju, koristimo usluge Intercom Inc. na ovoj web stranici. 55 Second Street, Suite 400 San Francisco, CA 94105 (u daljem poglavlju “Intercom”).

Želimo da ukaћemo da postoji moguжnost da se podaci prebace u SAD i obrade od strane ameriиke vlasti. Prema trenutnoj pravnoj situaciji, SAD se smatra nesigurnom trećom zemljom sa nedovoljnim nivoom zaštite podataka.
Nemamo saznanja o daljoj obradi i trajanjem skladištenja.
Trenutno ne postoji acc acc o odluci o adekvatnosti. Art. 45 GDPR.

Međutim, Intercom se preduzimao da će se uvažati sa standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje prema Direktive 2016/679 (Standardne ugovorne klauzule – SCC).

Za više informacija o Standardnim ugovornim klauzulama, molimo posjetite
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

U želji da zaštitimo vaše lične podatke, zaključili smo ugovor o obradi podataka sa Intercomom u skladu sa članom 28 GDPR. Nadalje, želimo ukažemo da niste u obavezi da koristite ovu uslugu za komunikaciju sa nama. Ako ne želite ovo, molimo vas da koristite još jednu od ponuđenih mogućnosti kontakta.

Za više informacija, https://www.intercom.com/legal/privacy.

Pravna osnova

Pravna osnova za ovu obradu podataka je vaš pristanak. Art. 6 para. 1 upaljen. GDPR.

Kolačiće

Kako bismo Vašu posjetu našem web sajtu učinili atraktivnim i omogućili korištenje određenih funkcija, koristimo i nazovi kolačiće. Ovo su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem uređaju i pohranjuju određene informacije za razmjenu sa našim sistemom.

Vrste kolačića
Kolačići prve stranke – Potrebni kolačići
Ove su generisane od strane naše web stranice i neophodne su za rad aplikacije bez grešaka. Ovi kolačići se također zovu kolačići sesije ili prolazni i automatski se brišu nakon završetka sesije preglednika, dakle nakon zatvaranja preglednika.
Bez ovih kolačića nije zagarantovan rad bez grešaka web stranice.

Pravna osnova
Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 6(1) rečenica 1 lit. f GDPR.

Kolačići trećih strana
Ove su postavljene od strane raznih usluga (e.B. analysis services ili Facebook) i pohrane jedinstveni identifikator koji prepoznaje vaš uređaj pri sljedećoj posjeti (uporni kolačići).
Ovi kolačići ostaju na vašem uređaju na određenom vremenskom periodu. Ovo trajanje je promjenjivo.

Pravna osnova
Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 6(1) rečenica 1 lit. GDPR.
Želimo da ukaћemo da neki provajderi, posebno provajderi iz SAD-a, imaju moguжnost da se podaci mogu prenositi u SAD i obrađivati od strane ameriиke vlasti. Prema trenutnoj pravnoj situaciji, SAD se smatra nesigurnom trećom zemljom sa nedovoljnim nivoom zaštite podataka.

Trenutno ne postoji acc acc o odluci o adekvatnosti. Art. 45 GDPR, niti može odgovarati garancije acc. Art. 46 GDPR.
U nekim slučajevima, američke kompanije su pristale da se u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama za prenos ličnih podataka u treće zemlje u skladu sa Direktivama 2016/679 (Standardne ugovorne klauzule – SCC).
Želimo da naglasimo da će u slučaju nesuglasice sa tim standardnim ugovornim klauzulama pravna osnova biti vaša izričita saglasnost, acc. Art. 49 para. 1 upaljen. GDPR.

Onemogući kolačiće
Imajte na umu da su određeni kolačići već postavljeni čim uđete na našu web stranicu.
Preglednik možete postaviti tako da budete informirani o postavljanju kolačića i možete pojedinačno odlučiti o njihovom prihvaćanju ili isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve, posebno kolačiće trećih strana ili općenito.
Ako ne prihvatite kolačiće, funkcionalnost naše web stranice može biti ograničena za vas.

Borlabs Cookie
Ova web stranica koristi Borlabs Cookie, koji za pohranu vašeg pristanka za kolačiće zalaže tehnički neophodan kolačić (borlabsCookie).
Borlabs Cookie ne obrađuje nikakve osobne podatke.

Kolačić borlabs pohranjuje vaše saglasnosti koje ste dali kada ste ušli na web stranicu. Ako želite opozivati ove saglasnosti, jednostavno izbrišite kolačić u vašem pregledniku. Kada ponovo unesete/ponovo učitate web stranicu, bićete ponovo upitani za vaš pristanak na kolačiće.

Istorija saglasnosti (borlabi)
Tvoja istorija saglasnosti:

DatumVersionEinwilligungen

U slučaju istrage, molimo vas da nas kontaktirate najavom sljedećeG UID-a.
UID:

Lista kolačića (borlabs)
Koristimo sljedeće kolačiće:

Essenziell

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

Statistiken

Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.

Marketing

Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.

Externe Medien

Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

Google Maps

NameGoogle Maps
AnbieterGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
ZweckWird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet.
Datenschutzerklärunghttps://policies.google.com/privacy
Host(s).google.com
Cookie NameNID
Cookie Laufzeit6 Monate

Instagram

NameInstagram
AnbieterMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
ZweckWird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren.
Datenschutzerklärunghttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Cookie Namepigeon_state
Cookie LaufzeitSitzung

OpenStreetMap

NameOpenStreetMap
AnbieterOpenstreetmap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom
ZweckWird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren.
Datenschutzerklärunghttps://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
Host(s).openstreetmap.org
Cookie Name_osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token
Cookie Laufzeit1-10 Jahre

Vimeo

NameVimeo
AnbieterVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
ZweckWird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren.
Datenschutzerklärunghttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Cookie Namevuid
Cookie Laufzeit2 Jahre

YouTube

NameYouTube
AnbieterGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
ZweckWird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren.
Datenschutzerklärunghttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Cookie NameNID
Cookie Laufzeit6 Monate
Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (“Google”). Google Analytics koristi “kolačiće”, koji su tekstualni fajlovi postavljeni na vaš računar, kako bi pomogli web stranici da analizira kako korisnici koriste sajt. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se pohrane. Prema GDPR-u, SAD se smatra trećom zemljom sa nesigurnim nivoom zaštite podataka.

Međutim, ako se IP anonimacija aktivira na ovoj web stranici, vašu IP adresu će Google skratiti prije toga u okviru država članica Evropske unije ili u drugim državama ugovornim državama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će se puna IP adresa prenositi na Google server u SAD-u i tamo skratiti.

U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vašeg upotrebe web stranice, za sačinjavanje izvještaja i statistika o aktivnosti web stranica i za pružanje drugih usluga vezanih za aktivnost web stranice i korištenje interneta operateru web stranice. IP adresa koju prenosi vaš preglednik kao dio Google Analyticsa neće biti spojena s drugim Google podacima.

Pohranu kolačića možete spriječiti postavljanjem softvera preglednika u skladu s tim; međutim, želimo da naucimo da u ovom slucaju mozda necete biti u mogucnosti da koristite sve funkcije ove web stranice u punom broju.

Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje je generirao kolačić i koji se vezuju za vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i da obradi ove podatke od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem plug-ina preglednika dostupnog pod sljedećim linkom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ako izbrišete kolačiće, morat ćete ponovo kliknuti na ovaj link.
Ova web stranica koristi Google Analytics sa proširenjem IP maskinga (“anonymizeIp”). Kao rezultat toga, IP adrese se dalje obrađuju u skraćenom obliku; prema Googleu, lična referenca bi trebala biti gotovo isključena. Utoliko što podaci prikupljeni o vama imaju ličnu referencu, to bi stoga trebalo odmah isključiti i lične podatke odmah izbrisati.

Koristimo Google Analytics za analizu i redovito poboljšanje upotrebe naše web stranice. Dobivene statistike omogućavaju nam da poboljšamo našu ponudu i učinimo je zanimljivom za vas kao korisnika. Želimo da ukaћemo da postoji moguжnost da se podaci prebace u SAD i obrade od strane ameriиke vlasti. Prema trenutnoj pravnoj situaciji, SAD se smatra nesigurnom trećom zemljom sa nedovoljnim nivoom zaštite podataka.

Trenutno ne postoji acc acc o odluci o adekvatnosti. Art. 45 GDPR.
Međutim, Google se preduzimao da će se povinirati standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje prema Direktive 2016/679 (Standardne ugovorne klauzule – SCC).

Za više informacija o Standardnim ugovornim klauzulama, molimo posjetite
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de kao i pod https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de

U želji da zaštitimo vaše lične podatke, zaključili smo ugovor o obradi podataka o narudžbi u skladu sa članom 28 GDPR kao i posebnim, dopunski dodatak obradi podataka sa Googleom, kao i amandman u vezi Sa Google-ovim uslovima i dopunama uslova obrade podataka u vezi sa korištenjem standardnih ugovornih klauzula.

Za više informacija, vidi:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Lični podaci korisnika će biti izbrisani ili anonimni nakon 14 mjeseci.
Više informacija o Googleu možete naći ovdje:
Uslovi upotrebe: https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Pregled zaštite podataka: https://policies.google.com/?hl=de, kao i deklaracija o zaštiti podataka: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Pravna osnova

Pravna osnova za ovu obradu podataka je vaš pristanak. Art. 6 para. 1 upaljen. GDPR.