Da li ste radili mnogo rukotvorina i slikali zajedno sa decom tokom sezone adventa? U mnogim...